Oficines Centrals 917 082 439 Acceso Familias
Nostres Webcams

Protecció de Dades

Qui és el responsable de tractament de les vostres dades?

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A NEMOMARLIN FRANQUICIA S.L. tractem la informació facilitada pels interessats per tal de facilitar-los els serveis o informació que sol·licitin, així com per facilitar als interessats informació en funció dels seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari, així com per elaborar un “perfil comercial” a partir de la informació aportada sense prendre decisions automatitzades en funció d’aquest perfil.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades i obtingudes durant la prestació dels serveis sol·licitats mentre duri la relació comercial es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució de la sol·licitud d’informació o contractació dels serveis de NEMOMARLIN FRANCHISE S.L. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades podran ser comunicades a altres empreses del grup NEMOMARLIN FRANCHISE S.L. per a fins administratius interns, o en cas de ser necessari per a l’execució del contracte de prestació de servei per la finalitat del qual l’interessat ha facilitat les seves dades.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a NEMOMARLIN FRANCHISE S.L. estem tractant les dades personals que us concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Els usuaris també poden oposar-se al tractament de les seves dades. NEMOMARLIN FRANCHISE S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o defensa de reclamacions.